Tävlingsregler

Allmänt

 • Varje tävlande är skyldig att informera sig om samt följa de regler som ges av tävlingsledningen här eller under tävlingen på de officiella anslagstavlorna vid tävlingskansliet och i nattlägret.

 • IFK Kiruna förbehåller sig rätten att använda bilder på löparna från tävlingen samt publicera löparnas namn i resultatlistor i media och på Internet.

Ansvar

 • Deltagandet sker på egen risk.

Anmälan

 • Anmälan och betalning sker via formuläret på tävlingens hemsida (https://www.kirunaextreme.se/entrysystem).

 • Betalning är bindande. Du har en vecka på dig att ångra dig. Avanmälan kan ske vi tävlingens hemsida enligt länk ovan. Vi rekommenderar försäkringen Startklar (http://www.startklar.nu).

 • Ändring av laguppgifter som exempelvis distans kan göras fram till dagen före start.

 • Minimiåldern är 18 år.

 • För distansen Medium är minimiålder 16 år efter skriftligt godkännande av målsman. Lagets sammanlagda ålder ska då vara minst 36 år.

 • Vid av tävlingsledningen beslutad inställd tävling återbetalas 75 procent av anmälningsavgiften.

 • Vid force majeure återbetalas ingen del av anmälningsavgiften.

Lag och klasser

 • Laget består av två personer i vald distans i klasserna herr, dam eller mix.

 • Tävlingens distanser är Medium, Large och Extreme enligt nedanstående tabell.

Distans

Banlängd fågelvägen

Stigning

Medium

25 till 35 km

1 500 till 3 000 m

Large

50 till 60 km

3 000 till 5 000 m

Extreme

70 till 90 km

4 000 till 6 000 m


Motionsklass

Lag som inte fullföljer tävlingen dag 1 hamnar i motionsklassen dag 2 enligt följande premisser:

 • Lag som överskrider maxtiderna.
 • Lag som bryter.
 • Lag som stämplar fel.
I övrigt gäller för motionsklassen följande:
 • Nya lag kan bildas i nattlägret.
 • Tävlingsledningen har rätt att placera lag i motionsklassen.
 • Det går inte att på förhand anmäla sig till motionsklassen.
 • Motionsklassen går över distansen Medium oavsett vilken klass som laget eller medlemmar i ett nybildat lag ursprungligen var anmält till.

Utrustning

 • All obligatorisk utrustning ska på uppmaning kunna uppvisas under tävlingen samt vid målgång.
 • All utrustning skall medföras runt hela banan fram till kontrollerna.
 • Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och mat. Använd sunt förnuft!

Obligatorisk personlig utrustning (säkerhetsbaserat minimikrav)

 • Karta och plastficka, erhålls av arrangören.
 • 2 st nummerlappar, erhålls av arrangören. Hela nummerlappen ska synas, reklamen får inte vikas bort.
 • SportIdent-pinne, erhålls av arrangören alternativt egen.
 • Handledsband för att fästa SI-pinnen, erhålls av arrangören.           
 • Kompass.
 • Liggunderlag. Minst 5 mm tjockt som täcker ryggpartiet från gren till hals.
  Liggunderlaget ska vara omedelbart brukbart. Självuppblåsande liggunderlag är tillåtna.Underlag som blåses upp mekaniskt, till exempel luftmadrasser eller sådana som blåses upp med ballonger är inte tillåtna.
 • Sovsäck, ej sovsäckspåse/överdrag.
 • Mössa. Enbart pannband eller buff är inte tillåtet.
 • Vantar/handskar.
 • Förstärkningströja min 200 g. Till exempel dun, fleece eller ull. Väst är inte tillåtet.
 • Underställsbyxor för torrt ombyte.
 • Vindtät byxa.
 • Vind- och vattentät jacka med huva. Rekommenderad vattenpelare: minst 20 000 mm. Regncape är inte tillåtet.
 • Visselpipa.

Obligatorisk utrustning för laget

 • Kök och bränsle. Tillräckligt med bränsle för att vid målgång kunna koka upp en liter kallt vatten på det medhavda köket.

 • 1:a förband som innehåller: elastisk binda (minst 2 meter x 8 cm outsträckt, självhäftande rekommenderas) samt steril gasbinda med tryckkompress.

 • Tält. Tältet skall ska rymma två personer och deras packning, tåla regn samt vara utrustat med golv, tak och väggar. Endast myggnät i någon del av tältet är inte godkänt.

 • Vattenfast penna för eventuella banändringar.

Rekommenderad utrustning

Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och mat. Använd sunt förnuft! 

Banan/kontroller/stämpling/tidtagning

 • Kontrollerna ska tas i rätt ordning.

 • Båda lagmedlemmarna ska stämpla i kontrollenheten. Max 15 sekunders tidsdifferens tillåts.

 • De tävlande ansvarar för att de har rätt SportIdent-pinne. Kontrollera i startlistan.

 • SportIdent-pinnen ska bäras på handleden, ska monteras innan start och får inte avlägsnas förrän efter tävlingen.

 • Slutresultatet är baserat på den sammanlagda tiden plus eventuellt tidstillägg.

 • Eventuellt tidstillägg läggs på sluttiden.

 • Tävlingens aktuella maxtider anges i tävlings-PM.

 • Det är inte tillåtet att använda elektronisk utrustning för navigering. Det är tillåtet att bära en klocka med GPS men den får inte användas som hjälpmedel för att mäta sträcka. Telefon med GPS ska förvaras försluten i ryggsäcken.

 • Barometrisk höjdmätare är tillåten.
 • Att medföra hund är inte tillåtet.

Lagets ansvar

 • Laget får inte ta emot utomstående hjälp annat än i nödsituation.

 • Laget är skyldigt att hålla ihop under hela tävlingen. Max 15 sekunders avstånd gäller under hela tävlingen.

 • Laget är skyldigt att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger.

 • Om laget bryter tävlingen, måste det anmälas till närmaste funktionär. Det är inte tillåtet att en lagmedlem fortsätter på egen hand.

 • Om olycka inträffar ska lagkamraten ge första hjälpen och kalla på hjälp.

 • Laget är skyldigt att bistå annat lag som behöver hjälp vid skada eller annan fara.

 • Laget får inte lämna nattlägret från att de går i mål dag 1 till starten dag 2.

 • Laget ska hänga upp en nummerlapp synligt på tältet i nattlägret.

 • Hänsyn till andra lag ska visas i nattlägret.

 • I nattlägret anvisade platser för toalett, tvätt och dricksvatten ska användas.

 • Nedskräpning är absolut förbjuden. Det laget tar ut på fjället ska också tas med hem! Till exempel matpåsar, gasbehållare, använda strumpor med mera. Kontroll sker vid målgång.

 • Om du stöter på renar spring inte rakt mot dem, ta i stället en mindre omväg.

 • Om du ser renhjordar på fjällsluttningar, var varsam och omtänksam. Fotografering och närmanden kan skrämma renen högre upp på fjället där det inte finns betesmarker.

Diskvalificering/tidstillägg/ersättning

Laget kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Blir laget diskvalificerat erhålles ingen återbetalning av deltagaravgiften.

Ett lag kan bli diskvalificerat om:

 • Laget missar någon kontroll eller tar dem i fel ordning.

 • Laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger.

 • Laget inte håller ihop. Exempelvis om tidsskillnaden vid stämpling är mer än 5 minuter eller vid observation av funktionär.

 • Laget inte följer de regler som har getts innan och under tävlingen.

 • Borttappad SportIdent-pinne (lånad borttappad pinne från arrangören skall ersättas ekonomiskt med 600 kr)

 • Något som inte har förutsetts av tävlingsledningen, men som bedöms så pass allvarligt att det ska medföra diskvalificering.

Tidstillägg

Ett lag får tidstillägg om något av den obligatoriska utrustningen saknas eller inte uppfyller kraven. Tidstillägget är 30 minuter per saknad personlig utrustning och 60 minuter per saknad lagutrustning, undantaget pennan som ger 30 minuter.

Lag vars skillnad i stämplingstid överskrider 15 sekunder får tidstillägg om 1 minut per överskriden sekund. Om skillnaden är 5 minuter eller mer vid en stämpling blir laget diskvalificerat.

Protest

Protest lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast 30 minuter efter målgång.

Tävlingsledningens befogenheter (jury)

Tävlingsledning har rätt att:

 • Besluta vilka lag som får delta.

 • Diskvalificera lag.

 • Ändra banans utseende.

 • Bryta, ändra eller skjuta upp tävlingen på grund av väderförhållande.

 • Behandla protester och efter att ha hört alla inblandade enväldigt besluta.

 • Ta lag av banan även innan maxtiden gått ut.

 • Ställa in tävlingen om för få lag är anmälda.

 • Slå ihop klasser om för få lag är anmälda.

 • Ta in fler lag utöver anmälningstaket.

   

Additional information