Resultat

Kiruna Extreme 2016, 19-20 augusti

Observera att inga diskvalificeringar eller tidstillägg har behövt göras.

Dag 1: Resultat dag 1 Sträcktider dag 1

Dag 2: Etappresultat dag 2 Sträcktider dag 2

15-sekunders-testet: Dag 1 Dag 2

Totalresultat

Pressresultat

Livelox används för vägvalsanalys. Rita in era vägval eller ladda upp ert gps-spår: dag 1 dag 2

Kiruna Extreme 2015, 21-22 augusti

Dag 1: Resultat dag 1 Sträcktider dag 1

Dag 2: Etappresultat dag 2 Sträcktider dag 2

Totalresultat

Pressresultat

GPS-tracking: Dag 1 Dag 2

Inritning vägval: Dag 1 Dag 2

Diskningar: Lag 353 och 527 för tappad Sportident-bricka. Lag 542 och 741 för att ha färdats längs järnväg/banvall.

Tidstillägg: Lag 302 30 minuter för tappad karta och lag 309 30 minuter för saknad vattenfast penna.

Kiruna Extreme 2014, 22-23 augusti

Totalresultat: Totalresultat
Sträcktider: WinSplits dag 1  WinSplits dag 2
15-sekunders-regel-testet: Dag 1  Dag 2
Vägvalsanalys (inritning av vägval): Opath dag 1  Opath dag 2

Diskningar: Lag 329 på grund av att endast en lagmedlem fullföljde banan. 

Kiruna Extreme 2013, 23-24 augusti

Totalresultat: Klicka på länken 
(resultat för motionsklassen dag 2 finns i resultaten för dag 2: Resultat dag 2)
Sträcktider: WinSplits dag 1  WinSplits dag 2
15-sekunders-regel-testet: Dag 1  Dag 2
Vägvalsanalys (inritning av vägval): Opath dag 1  Opath dag 2

Tidstillägg:

  • Lag 325: Avsaknad av personlig utrustning 30 min.
  • Lag 350: Avsaknad av personlig utrustning 30 min.
  • Lag 501: Avsaknad av personlig utrustning 30 min + stämplingsövertid 14 sekunder vilker ger ett tillägg på 14 minuter (1 minuts tillägg per överskriden sekund).
  • Lag 502: Diskat p g a överskriden tillåten maxtid mellan lagmedlemmarnas stämplingar.

Hillebergs Bergspris
Snabbaste lag till första kontrollen dag 1.

Additional information