Sportident

Det elektroniska stämplingssystem vi använder för stämpelkontroll och tidtagning är Sportident. Båda medlemmarna i patrullen har med sig var sin så kallad stämplingsbricka, som innehåller ett RFID-chip. Tidpunkten och kontrollkoden lagras i denna bricka för varje stämpling som görs i så kallade stämplingsenheter. Vid målgång skall också en stämpling göras, det vill säga en målstämpling. Ljud- och ljussignal från stämplingsenheten bekräftar att stämplingen är korrekt gjord.

 

Stämplingsbricka

Stämplingsenhet

Brickan stoppas i hålet vid stämpling. 
Ljud- och ljussignal bekräftar stämplingen.


Varje lagmedlem har alltså var sin stämplingsbricka som skall monteras runt handleden med ett armband som vi tillhandahåller. Det ska göras innan start och armbandet får inte tas av förrän efter målgång dag 2. Stämplingarna mellan lagmedlemmarna får inte överskrida 15 sekunder. Läs tävlingsreglerna för mer information.

Innan start

Innan start ska brickan tömmas på gamla stämplingar. Detta görs i en tömenhet som finns i anslutning till starten. Tömningen kan ta ett tag, vänta på ljud- och ljussignal. Vid inpassering till startfållan måste alla stämpla i en checkenhet som kontrollerar att brickan är tömd. Ljud- och ljussignal = OK, ingen signal = töm brickan.

Under tävlingen

Utefter banan ska alla stämpla i kontrollernas kontrollenhet. Vi kommer att kontrollera att lagmedlemmarna inte stämplar med för långt mellanrum, se tävlingsreglerna. Enheterna är monterade på träkäppar tillsammans med en orienteringsskärm och en stiftklämma. Erhålls ingen ljus- och ljudsignal vid stämpling fungerar inte stämplingsenheten som den ska och stiftklämman ska användas. Stämpla i kartan i särskilda reservrutor.

Det har även förekommit att stämplingsenheten står och tjuter hela tiden. Även vid detta tillfälle ska stiftklämman användas då enheten inte fungerar.

Målgång

Vid målgång stämplar man i en målenhet. Då stoppas tiden men vi ser gärna att ni utan fördröjning går vidare till avläsningsenheten, speciellt under lördagen då vår speaker vill ha er sluttid så fort som möjligt. Avläsningsenheten är kopplad till en dator som läser av brickan och vi får en kontroll på att ni stämplat rätt och vilken tid ni fick.

Tiden för laget tas när den siste medlemmen stämplar i målenheten.

Vid dag 2 om det förekommer spurtstrider om platserna 1-3 bedömer en målfunktionär lagens placering vid en mållinje en bit före målstämplingen. Följ därefter målfunktionärs direktiv så att det blir rätt ordning på lagen vid målstämplingen. Efter placering 3 så sker ingen mållinjesbedömning utan placeringen räknas vid målstämplingen.

Efter avslutad tävling ska de deltagare som lånat en stämplingsbricka återlämna dennna.

Additional information