Tågförsenade deltagare!

Vi har fått information om att många tävlingsdeltagare har drabbats av en tågförsening vilket innebär en sen ankomst till Riksgränsen.

Med anledning av detta så kommer tävlingskansliet att förlänga sitt uppehållande till kl. 23:00 så att de försenade deltagarna kan hämta ut sina nummerlappar/brickor på kvällen.

De, som beställt Pastafrossa, kommer att få sin mat vid ankomst.

Vidare kommer de som kommer sent även att få ett kort tävlingsmöte om så önskas. Ingen ny information, utöver det som finns i PM, ges vid tävlingsmötet.

Välkomna hälsar tävlingsledningen!

 

 

Additional information