Karta & bana 

Terrängbeskrivning för KEX 2016 - "Söderut"

Första dagen kommer man att stöta på områden av sönderbruten stenig terräng. Extreme-banan kommer att beröras mer av detta än de övriga banorna. Det finns också partier som karakteriseras av mycket berghällar.

Andra dagen kommer Extreme och Large-banan att få mer alpin fjällmiljö än första dagen dock ej så sönderbruten, stenig terräng som första dagen. Medium-banan kommer inte att nå upp till de alpina fjällmiljöerna och får mer "vanlig" fjällterräng.

I övrigt läs under rubrik Banan.

Kartan

Kartan som används är ett anpassat särtryck ur Fjällkartan i skala 1:50 000. Eftersom grundkartan är i skala 1:100 000 är inte alla detaljer redovisade. 

Ekvidistansen (höjdskillnaden mellan två höjdkurvor) är 20 meter vilket gör att många höjdformationer inte kan redovisas med rättvisa. Vanliga orienteringskartor har 5 meters ekvidistans.

Banan

Vår ambition är att svårighetsgraden på banorna ska vara stigande med den lättaste terrängen och orienteringen i Medium-klassen och den svåraste i klassen Extreme.

Banan går i självvald sträckning mellan tydligt markerade kontroller. Kontrollpunkterna utgörs av tydliga terrängföremål som exempelvis Sjön, Högsta toppen.Det krävs orienteringskunskaper på alla distanser.

Banan varieras från år till år och går mestadels i utpräglad högfjällterräng. Detta innebär många gånger krävande terräng med stenig mark, snö, jokkar och branter. Nysnö är inte ovanligt på topparna i slutet av augusti liksom att molnhöjden kan vara låg.

Banor 2016

Dag 2

Extreme

Large

Medium

Dag 1

Extreme

Large

Medium

 

Höjdprofiler år 2016 fågelvägen

Extreme

Large

Medium

Banor 2015

Dag 2

Extreme

Large

Medium

Dag 1

Extreme

Large

Medium

 

Höjdprofiler år 2015 fågelvägen

Extreme

Large

Medium

 

Banor 2014

Dag 2

Extreme

Large

Medium

Dag 1

Extreme

Large

Medium

Höjdprofiler år 2014 fågelvägen

(klicka på bilderna för högre upplösning)

Extreme

Large

Medium

Banor 2013

Dag 1

Extreme
Large
Medium

Dag 2

Extreme
Large
Medium

 

 

Höjdprofiler år 2013 fågelvägen

(klicka på bilderna för högre upplösning)

Extreme

Large

Medium

 

Additional information